O nás

Klub potápěčů Argus Poseidon Třebíč vznikl v roce 1962. Od vzniku klubu se naši členové zabývali výcvikem potápěčů a prováděli práce pod vodní hladinou.

Hlavní činností klubu je sdružovat zájemce o potápění, uspokojování a ochrana zájmů svých členů, organizování potápění, vytváření a realizování podmínek pro potápění, technická, osvětová, kulturní, zájmová, výuková, výchovná a další činnost související s oblastí potápění.

Pořádáme společné výjezdy za potápěním, a za jinými sportovními aktivitami,  pořádáme akce kulturního charakteru, promítání fotografií a filmů našich členů. Podílíme se na propagaci tohoto krásného sportu. Několikrát ročně pořádáme přednášky pro veřejnost s ukázkami potápěčské techniky. Zájemci si mohou, po předchozí domluvě, vyzkoušet potápění s přístrojem pod dohledem instruktora.

Historie potápěčského klubu Argus Poseidon Třebíč

Třebíčská potápěčská komunita se začala formovat v roce 1960, kdy byl v základní organizaci Svazarmu ZGK Borovina založen kroužek sportovního potápění Argus Poseidon. Ze zakládajících členů nutno jmenovat Antonína Boudného, Františka Roubce, Jana Jedouna, Vlastimila Švaříčka. Svazarm tehdy zakoupil 7 přístrojů. Jednalo se o dva dvoulahvové a pět jednolahvových setů – každá tlaková lahev o objemu 7 litrů (dnes se nejčastěji používají tlakové lahve o objemu 15, 12, popř. 10 litrů). V té době nebyl na Třebíčsku žádný vhodný kompresor s dostatečným výkonem a z tohoto důvodu bylo plnění tlakových lahví dýchacím mediem prováděno přepouštěním z transportních lahví pro technické plyny, které distribuovala společnost Technoplyn Brno. Tento komplikovaný způsob plnění byl nevyhovující. Proto se Jan Jedoun, mistr učňovské zámečnické dílny, se svými učni rozhodl sestavit první vysokotlaký kompresor na plnění zmíněných lahví. S tímto výrobkem, kde byl použit původní letecký kompresor AK150 a mazaní bylo prováděno potravinářským rostlinným olejem, se učiliště účastnilo i celorepublikové technické soutěže.

Na potápěčské lokalitě Hřiměždice, Antonín Boudný a František Roubec úspěšně absolvovali sérii zkoušek a tím se stali prvními držiteli, v té době platných potápěčských kvalifikací v Třebíči.

Postupně se členská základna rozrůstala. Teoretická příprava zájemců probíhala na učebně v dívčím internátu. Klubovna v blízkosti současné střelnice v Třebíči – Poušově a materiální vybavení bylo společné s oddílem vodáků. Zimní příprava se prováděla v městských lázních o rozměrech 3×3 metry a hloubkou 1 metr. Pravidelně vlakem naši zájemci o potápění dojíždějí do Brna na Ponávku nebo Zábrdovic, kde jsou bazény pro zimní přípravu vhodnější.
V roce 1961 přijímá ZO ZGK další, tehdy mladé, členy – Pavla Konečného a Leoše Kršku. Ti se stávajícím členům zmiňují o potápěčské skupině, která se utváří pod hlavičkou ZMS (Západomoravské strojírny- pozdější ELITEX). Jedná se o Lubomíra Strnada, Pavela Uhlíře, bratry Elšíky, Karla Fialu, Viktora Drštičku a Milana Nohu. Tím je položen základní kámen našeho potápěčského klubu.

Po několika vzájemných setkáních obou skupin, vzniká v roce 1962 společný potápěčský Klub Argus Poseidon. Prvním předsedou byl zvolen Lubomír Strnad. Klubu je přidělena první nevelká klubovna v budově Svazarmu v Třebíči na Stařečce. Členská základna se rychle rozrůstá, a proto je využíváno klubovny Třebíčanu, ve kterém bylo mnoho členů potápěčského klubu. Následně je sídlo klubu přesunuto do současné budovy v Třebíči- Poušově u splavu, kterou sdílíme s Klubem otužilců. V zimě roku 1965 je zorganizováno plavání otužilců v náhonu k vodní elektrárně, kterého se zúčastnil i první český přemožitel kanálu La Manche, František Venclovský. Zajištění provádějí naši potápěči.

Dostupnost potápěčské techniky byla v té době velmi špatná. V prodejní síti bylo možné zakoupit pouze ploutve, masky z NDR a ostatní výstroj maďarské výroby. Proto se vyrábělo vybavení většinou svépomocí (např. šnorchl z novodurové trubky se naplnil pískem na nádobí, ohřál nad vařičem a před zrcadlem se tvaroval do správné anatomické polohy). Zručnější jedinci (Luboš Strnad a Pavel Uhlíř) vyráběli i dýchací regulátory – automatiky. Někteří pracovníci tehdejší ZMS pracovně vyjížděli do celého světa, kde byla dostupnost potápěčské výstroje nesrovnatelně vyšší. Díky jejich snaze a ochotě importovat jakoukoli nedostatkovou součást potápěčské výstroje, se naši potápěči dostali k sofistikovanější výstroji.
Pamětníci nejen z ČR, ale celé Evropy, kteří se v 70. letech zajímali o potápění, velmi dobře znají Festivaly potápěčských filmů „Karibská mušle“ pořádané v Třebíči naší klubem. V té době naši potápěči dokonce provádějí výcvik potápěčů říční policie VD Dalešice.
V roce 1971 se Arnošt Zeiber, Jan Průža, Míša Elšík, Pavel Uhlíř, Jaroslav Krul, Leoš Krška a další, účastnili zkoušek na „Bronzový odznak“ (v té době výkonnostní třída – obdoba dnešních kvalifikací). Takto získanou výkonnostní třídu bylo nutné pravidelně obhajovat přezkoušením.
Od samého vzniku naši potápěči prováděli práce pod vodní hladinou a v nedýchatelném prostředí. Uvedenou činnost provádíme dodnes. Tyto práce jsou prováděny kvalifikovanými pracovníky. Prvními držiteli Profesních průkazů pracovního potápěče (od r. 1996), v historii našeho klubu, jsou Arnošt Zeiber, Jan Průža a Petr Karásek.
V Třebíči je tedy tento krásný sport provozován více než 50 let. Zde jsou jména našich kamarádů, kteří se podíleli na vedení našeho klubu:
František ROUPEC, Lubomír STRNAD, Arnošt ZEIBERT, Václav VÁVRA, Petr KARÁSEK a současným předsedou je Jiří TRANDA.

Parádní fotogalerii z historie naleznete zde…