Pracovní potápění

Potápěčský klub ARGUS POSEIDON Třebíč, z.s. provádí práce pod vodní hladinou, v hyperbarickém a v nedýchatelném prostředí. Pracovní skupinu tvoří zkušení potápěči s mezinárodně platnou profesní kvalifikací  „Potápěč pracovní“ kód 69-014-H dle HS NSK2. Pro zajištění těchto prací je pracovní skupina vybavena moderní a spolehlivou technikou.

Provádíme zejména tyto činnosti:

 • vyhledávání a vyzvedávání předmětů
 • čištění, dotěsňování a kontroly vodohospodářských systémů
 • montážní a demontážní práce, výměna zařízení pod vodou
 • pořizování foto a video dokumentace
 • pořizování situačních nákresů a map
 • ve spolupráci se smluvním partnerem zajišťujeme řezání, sváření a destrukční práce

Reference:

Prováděné práce pro JE Dukovany:

 • práce pod vodní hladinou na Centrálních čerpacích stanicích (CČS1,2) elektrárny při zahrazení jímek čerpadel TVN (technická voda nedůležitá), TVD (technická voda důležitá) a čerpadel BQDV (čerpadlo chladící vody), především čistění dosedacích ploch, kontroly usazení a dotěsnění hradidel a následně odhrazení jímek
 • mapování stavu zařízení pod vodou, měření roztečí vodítek hradidel, pořizování videozáznamu o stavu zařízení
 • čistění a hrazení vtokových kanálů chladících věží elektrárny
 • čistění hrubých česel a dna na vtoku do Čerpací stanice Jihlava, hrazení vtokových kanálů sání čerpadel VD400 ČS Jihlava
 • montáží práce a kontroly zařízení na Stanici zdroje chladu a ostatní drobné práce dle požadavků elektrárny

Prováděné práce pro ostatní odběratele:

 • pravidelné kontroly podzemních požárních nádrží pro NET4GAS, s.r.o. na provozovnách: Kompresní stanice Kralice nad Oslavou, Kompresní stanice Břeclav a Hraniční předávací stanice Lanžhot.
 • mapování stavu hráze VD Dalešice, čistění hrubých česel, odstranění naplavených dřevin, hrazení hlavních vtoků hráze VD Dalešice
 • čistění hrubých česel, hrazení hlavních vtoků a vtoku požární vody na hrázi VD Mohelno
 • kontroly stavu hrází rybníků a nádrží, čistění výpustí nádrží a rybníků
 • čistění soukromých nádrží, studní a zahradních jezírek

Kontakt:

Vedoucí pracovního potápění:
Ladislav  SOBOTKA

Tel.:      (+420) 724 646 299
E-mail: prace@argusposeidon.cz