Setkání pamětníků

Dne 22.10.2010 proběhlo avizované setkání pamětníků našeho potápěčského klubu, které volně navázalo na Pracovní setkání s Petrem Katzem. Úkolem setkání bylo co nejpodrobněji zmapovat historoii působení třebíčkých potápěčů, pro připravovanou publikaci Společnosti pro historii potápění ČR.
Sešli jsme se v pátek již ve 13 hodin na základně PK v Třebíči – Poušově. Chronologicky
jsme zdokumentovali historii od prvních potápěčských zkoušek, které v roce 1958, tedy ještě před založením našeho PK, absolvoval František Roubec v Hříměždicích u Prahy, až po současnost. Jednotlivé události doplňovali pamětníci svými vzpomínkami a musím přiznat – nenudil jsem se. Příjemně strávené odpoledne.
Energie z vysilující práce byla průběžně doplňována hojností pochutin. Třešničkou na dortě bylo tvz. sypané cukroví od Michla Jáchima Tručky.
Podobné akce uspořádáme častěji. Fotografie ze setkání naleznete zde …